Jeg er selvstændig konsulent  og bruger Excel hver dag. Jeg fører kørselsdagbog og jeg har også en opgave dagbog som jeg bruger til at fakturere ud fra. Begge disse er Excel tabeller, der er en af de nye funktioner i Excel 2007/2010. Disse tabeller er fantastiske, men det er ikke dem det drejer sig om i dette Post.

Det er to genvejstaster som jeg bruger igen og igen. Den første er “dags dato”:

  • Shift + Ctrl + ; (semikolon)

Denne tastekombination med 3 taster indsætter datoen for idag. Skifter du semikolon ud med kolon (“:”) får du tiden lige nu…den bruger jeg ikke så tit.
Nu vi er ved datoer og Excel. Jeg har set rigtig mange kæmpe med at indtaste datoer i Excel. Mit råd når jeg underviser er altid: “Brug det numeriske tastatur”. Hvis du i det numeriske tastatur skriver “2/3” bliver det straks opfattet som d. 2 marts 2012 (dette år).

Den anden genvejstast er “Fyld ned”(fill down) komandoen:

  •  Ctrl + D

Denne komando kopierer indholdet af den øverste celle i en markering ned til cellerne under.

Eksempel:

  1. Skriv “Hej” i celle A1.
  2. Markér derefter celle A1 til A3.
  3. Tryk på Ctrl + D

Smart ikke?…Prøv funktionen med vandret markering og Ctrl + R

Et bonus-tip er: Hvis du har brug for at skrive det samme i mange celler gør du følgende:

  1. Markér det område der skal indeholde det samme
  2. Skriv teksten/Formlen
  3. Tryk på Ctrl + Enter

Sådan!, – så står der det samme i alle cellerne!