Udvikling af ansættelseskontrakt generator til Radiometer Medicals HR afdeling

(Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010)

Programmer:

  • Microsoft Word 2010
  • Microsoft Excel 2010
  • Interface til Microsoft Dynamics AX (HR-system)

 

Løsning:

Radiometer Medicals HR afdeling udarbejder hvert år mange ansættelseskontrakter både til timelønnede og funktionærer. Ved udarbejdelsen af disse er det af stor vigtighed at indholdet er juridisk korrekt og at teksten ikke giver mulighed for misforståelser.

For at sikre kvaliteten i disse kontrakter har PIVOT data udviklet et koncept der kan sikrer at udarbejdelsen af disse kontrakter kan udføres af medarbejdere der ikke kender til de regler og love som er en væsentlig del af dette arbejde.

Systemet er udarbejdet med en administrator del som bruges når der er ændringer til kontrakterne og selve brugerdelen der er en alm. Word skabelon.

Set fra brugerens side virker det på den måde at der vises en dialogboks med en række af spørgsmål der bruges til at afgøre hvordan teksten i kontrakten skal udformes. Når disse spørgsmål er besvaret trykkes på OK og derefter oprettes en færdig kontrakt der som hovedregel ikke skal redigeres efterfølgende.

Kontrakt_3

Selve administratorværktøjet består af to filer.

  • Et Word dokument der indeholder en række af tekst-blokke med de tekster som skal kunne indgå i en kontrakt.
  • Et Excel ark der indeholder én eller flere matricer der sammenholder de spørgsmål som brugeren bliver stille med de enkelte tekstblokke for at markere hvilke der skal med.

Et eksempel kan være ”Ansættelsessted”. Brugeren bliver bedt om at angive ansættelsessted ud fra en liste. Alt efter hvilken adresse der vælges i listen, indsætte den rigtige tekst blok.

Radiometer benytter dette system i to versioner. Én for timelønnede og en for funktionærer. Det kunne være slået sammen i én Word skabelon, men det ville øge kompleksiteten.

Kontrakt_1

Matrice i Excel

Kontrakt_2

 

PIVOT data v/Peter Amundsen

Lyngholmvej 20
2720 Vanløse

Ring: +45 50 11 25 02

Skriv: info(at)pivot-data.dk

Send en besked

15 + 7 =